PHỞ NẠM - PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ NẠM - PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ NẠM - PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ NẠM - PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ NẠM - PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM
PHỞ NẠM - PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM
Thực đơn

PHỞ NẠM

Giá: 60.000.đ

Giá gốc: 75.000.đ

Lượt xem: 419

Số lượng :

Món ăn khác

Phở Gà

Phở Gà

Liên hệ
backtop
0
Close
Product Price Quantity Amount
Giỏ hàng: 0.đ