PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM

PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM
PHỞ HÀ | QUÁN PHỞ NGON QUẬN 1 | QUÁN PHỞ NGON TPHCM
Cơm văn phòng

THỰC ĐƠN

Giá: Liên hệ

Lượt xem: 1638

Số lượng :

Món ăn khác

XÔI GÀ

XÔI GÀ

Liên hệ
MÌ XÀO GÀ

MÌ XÀO GÀ

Liên hệ
ĐÙI GÀ

ĐÙI GÀ

Liên hệ
CHÂN GÀ CHIÊN

CHÂN GÀ CHIÊN

Liên hệ
backtop
0
Close
Product Price Quantity Amount
Giỏ hàng: 0.đ